นางกวัก รุ่นหนึ่ง

นางกวัก รุ่นหนึ่ง

นางกวักรุ่นหนึ่งเป็นอีกรุ่นในตำนาน ที่เซียนและผู้สนใจหลายท่านอาจไม่ค่อยได้เห็นผ่านตามากนัก
มีทั้งหมด 3 พิมพ์ ได้แก่

1.สีฝุ่นยุคแรกสุด ซึ่งสร้างน้อยและหายากที่สุด ใช้ดินและมวลสารจากกุมารรุ่นแรกของหลวงพ่อเต๋
ใต้ฐานจะมีรูจากการที่ช่างใส่นิ้วชี้เข้าไปเพื่อจับเวลาแต่งสี
2.สียางไม้ สร้างหลังจากสีฝุ่น พบเจอน้อยเช่นกันโดยรูปลักษณะของพิมพ์จะใกล้เคียงกับนางกวักสีฝุ่นมาก
เพียงแต่ไม่ได้แต่งสี แต่มวลสารก็ยังคงใช้ดินและมวลสารจากกุมารรุ่นแรกของหลวงพ่อเต๋เช่นเดิม
3.ฐานแดง ซึ่งเป็นพิมพ์รุ่นหนึ่งยุคสุดท้าย พบเจอมากกว่าทั้งสองพิมพ์แรก พิมพ์นี้มวลสารที่สร้างเป็นเนื้อผง
โดยมวลสารใกล้เคียงกับกุมารรุ่นสามของหลวงพ่อเต๋ และเป็นชุดสุดท้ายก่อนที่หลวงพ่อจะเปลี่ยน
ไปสร้างนางกวักรุ่นสองแทน