กุมารทอง รุ่นสาม

กุมารทองของหลวงพ่อเต๋ คงทอง รุ่นสาม

มวลสารสร้างจากเนื้อผงพุทธคุณ แต่บางองค์ก็มีส่วนผสมของดินอยู่ด้วยแต่สัดส่วนของเนื้อผงพุทธคุณจะมีมากกว่า
บางองค์ใต้ฐานมีผ้าห่อศพฝังอยู่ และมีรอยจารด้วยเหล็กจาร ลักษณะพิเศษของรุ่นนี้คือใบหน้าขององค์กุมารคล้าย
ใบหน้าของพระพุทธรูป มีการเขียนแต่งปาก แต่งตา ไว้ผมทรงจุกทาด้วยสีดำ สวมสร้อยคอแบบโบราณ
และสร้อยสังวาลสะพายเฉียงไหล่ข้างซ้าย ฝ่ามือยังคงทาบที่หน้าอกหันฝ่ามือออกจากตัวโดยปลายนิ้วมืองอเพียง
เล็กน้อย ลักษณะกวักเงินทอง ที่ฐานผ้าทิพย์มีการทำลวดลายเป็นรูปพระราหูแยกเขี้ยว

ในปัจจุบันมีการแบ่งพิมพ์ย่อยๆ ออกเป็น 4 พิมพ์ ได้แก่

1. พิมพ์หน้าพระพุทธ
2. พิมพ์หน้าเด็กตานิล
3. หน้าเด็กอ้วน
4. พิมพ์หน้าแก่ หรือหน้าจีน