กุมารทอง รุ่นสอง

กุมารทองของหลวงพ่อเต๋ คงทอง รุ่นสอง

กุมารทองรุ่นสอง แบ่งเป็น 4 พิมพ์ เรียกว่า บล็อคหนึ่ง สอง สาม และสี่ ไม่มีการตั้งชื่อเรียกเป็นพิเศษ 
หลังจากที่หลวงพ่อเต๋สร้างกุมารทองรุ่นหนึ่งและแจกจ่ายให้ศิษยานุศิษย์นำไปบูชากันแล้ว ก็มีศิษย์บางคนที่นำ
กุมารกลับมาคืนหลวงพ่อ ด้วยเหตุผลที่ว่า ‘กลัว’ เนื่องจากกุมารทองรุ่นหนึ่งนั้นมีรูปร่างหน้าตาค่อนข้างจะดุ
แถมไว้ผมทรงมหาดไทยอย่างคนโบราณ ที่สำคัญคือผู้ที่ได้บูชาต่างได้รับรู้ประสบการณ์กันถ้วนทั่ว หรือที่เรียก
กันทั่วไปว่า ‘เฮี้ยน’ นั่นเอง ดังนั้นในกุมารทองรุ่นสองจึงได้สร้างให้มีรูปร่างหน้าตาที่น่ารักมากขึ้น มีรอยยิ้ม
ที่มุมปาก มีลักยิ้มไว้หัวจุกแทนทรงมหาดไทย

มวลสารสำคัญที่ใช้ในการสร้าง ยังคงเป็น ดินเจ็ดป่าช้า เจ็ดท่า เจ็ดโป่ง กระดูกเด็กตายวันเสาร์ เผาวันอังคาร
ตำละเอียด และมวลสารอื่นๆผสมในเนื้อดิน คล้ายกับในรุ่นหนึ่ง

ลักษณะที่แตกต่างจากรุ่นหนึ่งอีกอย่างคือ จากที่รุ่นหนึ่งหากมีการทาชาดก็จะทาเพียงด้านนอกขององค์เท่านั้น
แต่ในรุ่นสองมีการทาชาดที่ฐานทั้งภายนอกและภายใน สัณนิษฐานว่าเพื่อรักษาเนื้อดินไม่ให้หลุดออกมา
และป้องกันไม่ให้มีแมลงเข้าไปกินที่ด้านในฐาน ส่วนผิวภายนอกก็มีการทาสีทองเคลือบไว้