กุมารทองหลวงพ่อแกละ

กุมารทองหลวงพ่อแกละ วัดลำลูกบัว

หลวงพ่อแกละ วัดลำลูกบัว เป็นที่ยอมรับกันแพร่หลาย ว่าเป็นหนึ่งในสามศิษย์เอกของหลวงพ่อเต๋
หลวงพ่อแกละสร้างสร้างกุมารขึ้นมาสองรุ่น คือ รุ่นที่หนึ่ง สร้างประมาณปี 2526 มีสองพิมพ์คือ พิมพ์มือสั้น
ซึ่งสร้างก่อน และพิมพ์มือยาว กุมารหลวงพ่อแกละรุ่นหนึ่งนี้จะมีรูปทรงใกล้เคียงกับกุมารเจริญลาภของ
หลวงพ่อแย้มเพราะคนสร้างคนเดียวกัน พิมพ์แรกนี้หลวงพ่อแย้มได้ช่วยทำบุญถวายกุมารสมทบไปด้วย
อีก 100 องค์ กุมารรุ่นนี้จึงน่าจะมีอยู่ประมาณไม่เกิน 300 องค์ และรุ่นที่สอง สังข์ทองเรียกทรัพย์
ซึ่งข้อมูลไม่เป็นที่แน่ชัดเพราะสร้างน้อยมาก เชื่อกันว่ากุมารทองของหลวงพ่อแกละได้รับมวลสารบางส่วน
มาจากหลวงพ่อเต๋ แล้วนำมาผสมมวลสารของหลวงพ่อแกละเอง พร้อมด้วยตะปูตอกโลงศพ ด้วยประสบการณ์
ที่ผู้บูชาได้เคยสัมผัสและความเชื่อมั่นในบารมีของหลวงพ่อแกละ ดังนั้นคนในท้องที่จึงมักจะหวงแหนกุมาร
ของตนเองมาก