กุมารทอง รุ่นห้า

กุมารทองของหลวงพ่อเต๋ คงทอง รุ่นห้า

กุมารทอง รุ่น 5 ของหลวงพ่อเต๋ คงทอง นับเป็นพิมพ์ที่หายากพิมพ์หนึ่ง

รุ่นนี้นอกจากหลวงพ่อเต๋จะสร้างให้เฉพาะวัดสามง่ามแล้ว ท่านยังเมตตาสร้างเพื่อช่วยเหลือวัดอีก 4 วัด
ด้วยกันคือ
1. วัดรางกระต่าย  มีทั้งหมด 3 พิมพ์ คือ จุกสูงทาทอง จุกสูง และจุกเตี้ย จุดสังเกต คือ ไม่มีการประทับชื่อ
หรือตราวัด
2. วัดทุ่งทอง มีเพียงพิมพ์เดียว จุดสังเกตคือ ที่ฐานด้านหน้าจะเขียนว่า 'วัดทุ่งทอง' ส่วนหลังฐานจะมีรอยตัวหนังสือ
3. วัดแหลมมะเกลือ
4. วัดลำเหย

ในส่วนของวัดแหลมมะเกลือ และ วัดลำเหย จะประทับตราสามง่ามอยู่ที่ด้านหลังของฐานเช่นเดียวกับของที่ออกที่
วัดสามง่าม แต่องค์จะเป็นเนื้อผงออกสีเหลืองทองทั้งองค์เหมือนกันทั้งสองวัด จึงไม่สามารถระบุได้ว่าองค์ใด
ออกจากวัดไหน

มวลสารที่พบในรุ่นห้ามี 3 เนื้อคือเนื้อผง เนื้อดิน และเนื้อโลหะ

โดยพิมพ์ที่ออกวัดสามง่าม มี 2 เนื้อคือ เนื้อดินและเนื้อโลหะ ที่เป็นเนื้อดินมวลสารที่ใช้ในการสร้างมีสัดส่วนของ
ดินมากและตัวองค์มีลักษณะตันเช่นเดียวกับในรุ่นสี่ ตรงกลางของใต้ฐานอุดเทียนชัยตรงรูที่ใช้ตั้งบล็อค
ฐานประทับตราสามง่าม และเขียนว่า 'วัดสามง่าม' ที่ด้านหลังฐานขององค์กุมาร นอกจากนี้ยังมีพิมพ์พิเศษที่เป็น
พิมพ์กรรมการจะเป็นเนื้อโลหะฐานผ้าทิพย์

ส่วนที่ออกที่วัดอื่นๆจะเป็นเนื้อผง ซึ่งจะออกสีเหลืองทองทั้งองค์

กุมารทองรุ่น 5 มีลักษณะเด่นคือ ใบหน้าของกุมารมีลักษณะคล้ายเด็กจริงๆ ทาชาดแดงที่ปาก สร้อยมีลักษณะ
เหมือนพู่ประคำ สวมกำไลที่ข้อมือและเท้าทั้งสองข้าง มีขนาดเล็กกว่าตุ๊กตาทองรุ่นสี่ ยกมือทั้งสองข้างไว้
ที่หน้าอก ฝ่ามือหันออกจากตัว ไว้ผมทรงจุก