กุมารทอง รุ่นสี่

กุมารทองของหลวงพ่อเต๋ คงทอง รุ่นสี่

มวลสารที่ใช้ในการสร้างหลักๆยังคงเหมือนเดิม แต่จะเน้นสัดส่วนของเนื้อดินนาค่อนข้างมาก เนื่องจากการสร้าง
กุมารรุ่นนี้ออกแบบมาให้ตัวองค์มีลักษณะตัน ดังนั้นจึงทำให้มีนำ้หนักค่อนข้างมากไปด้วย ที่พบเจอว่าสร้าง
ในยุคปลายๆมีการสร้างเป็นเนื้อผงบ้าง

ในกุมารทอง หลวงพ่อเต๋ คงทอง รุ่นสี่ นี้จะมีรายละเอียดมากขึ้น งดงามขึ้น มีสร้อยสังวาลย์สะพายบริเวณไหล่ซ้าย
มีกำไลข้อมือ ใบหน้ายิ้มแย้ม สดใส แต่งปากแดงด้วยชาดสีแดง ลูกตาแต่งเป็นเม็ด ตาทาสีดำชัดเจน ผมทรงจุก
มือทั้งสองข้างยกขึ้นทาบบริเวณหน้าอก ที่ด้านหลังฐานปรากฏตราประจำวัดและตัวหนังสือเขียนว่า ‘วัดสามง่าม’
ซึ่งนับเป็นรุ่นแรก ที่เริ่มมีตราวัดสามง่ามบนองค์กุมาร

ในรุ่นสี่นี้แบ่งเป็นพิมพ์ย่อยหลายพิมพ์ ได้แก่

1. กุมารทอง รุ่นสี่ พิมพ์ฐานสูง
2. กุมารทอง รุ่นสี่ พิมพ์ฐานสูงอุดผง
3. กุมารทอง รุ่นสี่ พิมพ์ฐานครก
4. กุมารทอง รุ่นสี่ พิมพ์ฐานเตี้ย ปี 2521

นอกจากพิมพ์ที่ออกที่วัดสามง่ามแล้ว ยังมีพิมพ์ที่ออกที่วัดอื่นๆที่หลวงพ่อเต๋ ไปช่วยสร้างอีก ได้แก่

1. กุมารทอง รุ่นสี่ ออกวัดแหลมมะเกลือ
2. กุมารทอง รุ่นสี่ ออกวัดบ้านใหม่
3. กุมารทอง รุ่นสี่ ออกวัดทุ่งสีหลง

โดยพิมพ์ที่ออกที่วัดอื่นๆ สังเกตได้จากชื่อวัดนั้นๆ ซึ่งจะประทับอยู่ที่ฐานของแต่ละองค์

หลักการศึกษากุมารทองรุ่นสี่ หลวงพ่อเต๋ ของแท้นั้น โดยทั่วไปต้องดูที่ความเก่าของเนื้อดิน ดูทรง ดูสี ถ้าเป็น
สีแต่งเดิมๆเอากล้องส่องจะเห็นรอยแตกลานของสี กล่าวคือสีจะมีลักษณะเหมือนดินที่แตกระแหงในท้องนา
สีฝุ่นบรอนซ์ที่ทาบนองค์กุมาร เมื่อสังเกตดีๆจะเห็นว่าสีฝุ่นบรอนซ์นั้นแทรกซึมไปกับเนื้อของดิน