กุมารทอง หลวงพ่อเต๋

กุมารทองหรือตุ๊กตาทอง สัณนิษฐานว่ามีมานานหลายร้อยปี อย่างน้อยก็ในช่วงกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ในส่วนประวัติการสร้างตุ๊กตาทองหรือ กุมารทอง ของหลวงพ่อเต๋ คงทอง นั้น ตามข้อมูลที่ปรากฎในหนังสือ ‘ที่ระลึกในงานฉลองวาระอายุครบ 80 ปี หลวงพ่อเต๋คงทอง’ หน้า 47-48 มีเนื้อความดังต่อไปนี้ Read More