ศิษย์ผู้ได้รับการถ่ายทอดวิชา

หลวงพ่อแย้ม ฐานยุตโต (พระครูประยุตนวการ) วัดสามง่าม

ศิษย์สายตรงซึ่งเป็นที่ยอมรับจากศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อเต๋ว่า ได้รับการสืบทอดวิชาการสร้างตุ๊กตาทองจากหลวงพ่อเต๋ คงทอง มีอยู่ 3 รูป ประกอบด้วย  หลวงพ่อแกละ หลวงพ่อเสือ และหลวงพ่อแย้ม

โดยหลวงพ่อแย้มถือได้ว่าเป็นศิษย์ที่มีอายุยืนยาวที่สุด และได้สร้างตุ๊กตาทองรุ่นต่างๆมากมาย เป็นที่ประจักษ์ในเรื่องของประสบการณ์ความเข้มขลัง Read More

หลวงพ่อเสือ เกสโล วัดสามง่าม

หลวงพ่อเสือ เกสโล หรือชื่อจริงตามที่จารึกไว้ที่เจดีย์บรรจุอัฐิของท่านคือ พระอาจารย์สันติ เกสโล พื้นเพเป็นคนสามง่ามโดยกำเนิด ตามประวัติที่เผยแพร่กันในปัจจุบันไม่ปรากฎหลักฐานวันเดือนปีเกิดของท่านที่แน่ชัดแต่สันนิษฐานว่าท่านเกิดในช่วงปี พ.ศ. 2468-70 เมื่อท่านมรณภาพในปี พ.ศ. 2526 ท่านมีอายุประมาณ 56-58 ปี นับได้ว่าท่านเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อเต๋ที่อายุน้อยที่สุด Read More

หลวงพ่อแกละ (พระครูพัฒนาภินันท์) วัดลำลูกบัว

พระครูพัฒนาภินันท์ หรือหลวงพ่อแกละ เกิดเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2465 เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเต๋อีกท่านหนึ่ง และยังเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังอีกรูปหนึ่งของจังหวัดนครปฐมซึ่งที่เคารพนับถืออย่างสูงจากศิษยานุศิษย์จำนวนมาก และยังถือว่าเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องกับหลวงพ่อแย้มอีกด้วย

หลวงพ่อแกละเป็นพระที่มีเมตตาสูง ท่านมีตำแหน่งเป็นอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดอนตูม และอดีตเจ้าอาวาสวัดลำลูกบัว อ.ดอนตูม จ.นครปฐม  Read More