คาถาต่าง ๆ

คำแนะนำในการบูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเต๋ คงทอง 

หลวงพ่อเต๋ เป็นผู้ที่ให้ความเคารพในครูบาอาจารย์ของท่านมาก ครูบาอาจารย์คนสำคัญๆของท่านนั้น มีด้วยกัน 4 ท่าน คือ หลวงลุงแดง หลวงพ่อทา หลวงพ่อแช่ม และอาจารย์ชาวเขมรแห่งเขาตะลุง สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านจะจัดพิธีไหว้ครูของท่านอยู่ทุกปีไม่ได้ขาด ในฐานะที่พวกเราซึ่งถือว่าเป็นศานุศิษย์คนหนึ่งหลวงพ่อเต๋และขอบารมีของท่านและวัตถุมงคลของท่านมาช่วยปกปักรักษา จึงควรที่จะแสดงความกตัญญูต่อหลวงพ่อ เช่นเดียวกับที่ท่านได้เคยปฏิบัติต่อครูอาจารย์ของท่านเช่นกัน

ดังนั้นผู้ที่บูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อจึงควรทำบุญและอธิษฐานจิตระลึกถึงพระคุณหลวงพ่อเต๋ทุกครั้งที่ท่านไปทำบุญทำสังฆทานในวาระโอกาสต่างๆ หรือจะก่อนบูชาหรืออาราธนาวัตถุมงคลของท่านทุกครั้งก็ยิ่งดี โดยในระหว่างที่ทำบุญ และในตอนกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล จะพูดปากเปล่าหรือใช้จิตอธิษฐานก็ได้ว่า

“ขออุทิศผลบุญนี้แด่ หลวงลุงแดง หลวงพ่อทา หลวงพ่อแช่ม พ่อครูเขาตะลุง และหลวงพ่อเต๋ รวมถึงพี่ๆกุมาร พี่ๆนางกวัก หรือผู้ที่เคยเป็นเจ้าของมวลสารที่หลวงพ่อนำมาใช้ในการสร้างพระหรือเครื่องรางที่เราใช้อยู่นี้ และขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ สาธุ”

การทำบุญเช่นนี้ นอกจากจะเป็นการแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์แล้ว ยังช่วยให้วัตถุมงคลของท่านยิ่งดีและขลังขึ้นไปอีกจากบุญบารมีของท่านเอง

และหากต้องการให้พี่ๆกุมารมีฤทธิ์มากขึ้น ควรจะถวายบายศรีปากชามให้หนึ่งคู่ด้วย โดยใช้ไข่ต้มสุกปักไว้บนบายศรีข้างละหนึ่งฟอง


วิธีปฏิบัติและรักษาตุ๊กตาทองของหลวงพ่อเต๋

ceremony-color

ผู้ที่มีความประสงค์อยากได้กุมารทองไปบูชา เพื่อคุ้มครองบ้านเรือน ไร่ นา สวน หรือให้ช่วยเหลือกิจการติดต่อค้าขาย ต้องหมั่นบูชา บอกเล่าตามความปรารถนา เมื่อเห็นว่าเป็นผลสำเร็จ หรือร่ำรวยขึ้น ก็จงซื้อสิ่งของเครื่องประดับกาย เช่น สร้อยคอ เพรช พลอย และเครื่องเล่นต่าง ๆ ให้ เขาจะพอใจมาก ต้องหมั่นบอกเล่าเสมอ ๆ จะเกิดลาภให้เห็น เมื่อต้องการจะรับตุ๊กตาทอง ต้องมารับด้วยมือของตนเองเวลารับไปต้องอุ้มแล้วเชิญขึ้นรถลงรถเข้าถึงบ้านต้องบอกศาลเจ้า ศาลพระภูมิ ที่มีอยู่ในบ้าน ตลอดจนบอกเล่าคนในบ้านมีกี่คน ใครบ้างแนะนำให้กุมารทองรู้จัก ใครไปมาพักค้างคืนต้องบอกด้วย เช้าต้องจัดอาหาร ถวายให้อย่างน้อยวันละ 1 เวลา คือ เวลาเช้า ก่อนที่คนในบ้านจะรับประทาน เมื่อหุงหาอาหารทำกับข้าวเสร็จแล้วจัดแบ่งไว้ให้ เมื่อถวายอาหารต้องเชิญ (เรียกชื่อ) ให้รับอาหาร ถ้ามีบุตรต้องเรียกตุ๊กตาทอง ว่าพี่ การจัดตั้งที่สำหรับกุมารทองอย่างหันหน้าไปทางทิศตะวันตก หรือปลายเท้าที่นอน หรือใต้บันไดบ้านที่เป็นบ้านสองชั้น และอย่าไว้รวมกับที่บูชา พระพุทธรูปศาลเจ้า ต้องให้อยู่ต่ำกว่าที่พระพุทธรูป ก่อนนอนกลางคืนต้องสวดคาถาบูชาตามความต่อไปนี้

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า 3 จบ)

พุทธัสสะบูชา ธัมมัสสะบูชา สังฆัสสะบูชา ปติปติบูชา ภะวันตุเม

อุกาสะ อะกาสะ ข้าพเจ้าขอไหว้ตุ๊กตาทอง ขอจงมาบังเกิดอยู่ในจักขุทวาร ในมโนทวาร ในกายทวาร แห่ง 

ข้าพเจ้า ขอเดชะ ข้าพเจ้าได้บำเพ็ฐกุศลมาแต่เอนกอนันทชาติ เกิดด้วยตุ๊กตาทอง ลาภประการจงมาบังเกิดแก่ข้าพเจ้า

ทั้ง 8 ทิศ เนือง ๆ จงมาทุกวันอย่าได้ขาดสักการะนั้นเลย ให้เหมือนองค์ตุ๊กตาทองนั้นเถิด ท่านจะซื้อขายก็ดี

จงพูดเอาตามความปรารถนาเถิด ได้ดังใจ กราบลง 3 ที


คาถาบูชากุมารทอง แบบย่อ

ทะพะนะมะ นิพพานัง พุทธายะถัง นิรูเจริ


คาถาปลุกจิตกุมารทอง (ใช้ได้ทุกสำนัก)

รุนิจิเจ เอกะชาทะนัง ปะรังยิตวา เอหิมามา (7 จบ)


คาถาโชคลาภ หลวงพ่อเต๋

สีวะลีจะมหาเถโร ยักขาเทวาอะภิปูชิโต โสระโหปัจจะยาทิมหิอะหังวันทามิตังสะทา (7จบ)


คาถาบูชา พระขุนแผนอินโดจีน หลวงพ่อเต๋ คงทอง วัดสามง่าม จ.นครปฐม

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 ครั้ง)

(อธิษฐานจิตถึงหลวงพ่อเต๋ แล้วกล่าวคาถา)

สุนะโมโล นะโมพุทธายะ 

เอหิ มะมะ สุนะโมโล โมโลสุนะ นะโมพุทธายะ

นะมะพะทะ นะมามิหัง


คาถาปลุกตะกรุด 3 ห่วง และตะกรุดมหารูด 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 ครั้ง)

อุทธัง อัทโธ ปัดนะ นะโมพุทธายะ 

นะแคล้ว โมคลาด พุทธปัด ธาปิด ยะมิถูก 

นะสันตะรันโตผิด โสอิกะวิติภา


คาถาบูชา พระลีลาทุ่งเศรษฐี

อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ

เศรษฐี ธะนัง ลาภัง โหตุ อุอา กะสะ


ใบบูชานางกวัก (จากวัดสามง่าม)

วิธีปฏิบัติ นางกวักหลวงพ่อเต๋ คงทอง วัดสามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
ผู้มีความประสงค์ จะนำนางกวักไปบูชาค้าขาย เวลารับจากหลวงพ่อให้เชิญขึ้นรถ ลงจากรถเวลาถึงบ้านเิญเข้าบ้าน จุดธูปบอกเล่าเจ้าที่เจ้าทาง ว่าได้นำแม่นางกวักมาช่วยกิ จการค้า ขออย่าให้มีเหตุขัดข้อง ขอให้เจริญในการค้าก้าวหน้ าในการงาน สุขสำราญในครอบครัว บอกเล่าเสร็จแล้วก็ไปหาซื้อผ้ าสะไบเฉลียงสีอะไรก็ได้ แล้วแต่ผู้บูชาจะจัดหาให้ และต้องถวายดอกไม้สดหรือพวงมาลั บดอกไม้สดทุกวัน เวลาเช้าต้องจัดอาหารให้ก่ อนคนในบ้านรับประทาน คือข้าวปากหม้อ สำหรับน้ำต้องหมั่นเปลี่ยนอยู่ เสมอจะขาดไม่ได้ เวลาจะถวายดอกไม้สดให้ว่าคาถาบู ชาดังต่อไปนี้
‘โอมปู่เจ้าเขาเขียว มีลูกคนเดียวชื่อว่า นางกวัก ชายเห็นชายทัก หญิงเห็นหญิงรัก รักกูอยู่ทั่วหน้า จะชวนกูไปค้าหัวแหวน ได้มาแสนทะนานทอง จะไปค้าทองก็ได้มาเต็มหาบ วันนี้มีลาภจะกลับเรือน สามเดือนได้เป็นเศรษฐี สามปีได้ค้าสำเภา ขอเดชะปู่เจ้าเขาเขียว มีลูกคนเดียวชื่อว่านางกวัก สะวาหะ สะวาโหม นะมะพะทะ นะ เมตตา โม กรุณา พุทธ ปราณี ธายินดี ยะ เอ็นดู อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ’
คาถาถวายข้าวนางกวัก

อัชชัดตัง ปิริตตัง มะมะ รักขันตุ