กุมารทองรุ่นสอง บล็อคสี่

Facebook Comment

กุมารทองรุ่นสอง บล็อคสาม

Facebook Comment

กุมารทองรุ่นสี่ ฐานอุดผง

Facebook Comment

กุมารทองรุ่นหนึ่ง พิมพ์หูสั้น มาตรฐาน

Facebook Comment

กุมารทองหลวงพ่อเสือ รุ่นสอง

Facebook Comment

กุมารทองรุ่นสุดท้าย (ลายมือหลวงพ่อเต๋จาร) พิมพ์ใหญ่

Facebook Comment

กุมารทองรุ่นสุดท้าย (รุ่นแรกหลวงพ่อแย้ม) พิมพ์เล็ก

กุมารทองรุ่นสุดท้าย (รุ่นแรกหลวงพ่อแย้ม) พิมพ์เล็ก

รายละเอียด

กุมารรุ่นสุดท้าย ของหลวงพ่อเต๋ หรือที่บางคนเรียกว่า กุมารรุ่นแรกหลวงพ่อแย้ม พิมพ์เล็ก
เนื้อดินเจ็ดป่าช้า ใช้มวลสารเดียวกับกุมารรุ่น 4 ผิวเปลือย ไม่ทาทองไม่อุดผง จากข้อมูลที่
ได้จาก คุณเก่ง กำแพงแสน องค์นี้ถือเป็นองค์ต้นแบบยุคแรก ของรุ่นนี้จึงมีการสร้างออกมา
ไม่เกิน 10 องค์

Facebook Comment

กุมารทองรุ่นสุดท้าย (รุ่นแรกหลวงพ่อแย้ม) พิมพ์กลาง

กุมารทองรุ่นสุดท้าย (รุ่นแรกหลวงพ่อแย้ม) พิมพ์กลาง

รายละเอียด

กุมารทองรุ่นสุดท้าย พิมพ์กลาง ของหลวงพ่อเต๋ สร้างขึ้นช่วงประมาณปี พ.ศ. 2522 สำหรับองค์นี้รอย
จารยันต์เป็นลายมือของหลวงพ่อเต๋เอง โดยที่ผ่านมามีการถกเถียงกันมานานว่าใครเป็นผู้สร้างกุมาร
ทองรุ่นดังกล่าวกันแน่ ระหว่างหลวงพ่อเต๋กับหลวงพ่อแย้ม เนื่องจากว่าวัตถุมงคลในยุคแรกๆ หลวงพ่อ
เต๋จะเป็นผู้จารเองเป็นส่วนใหญ่ แต่ในช่วงหลังหลวงพ่อเริ่มชราภาพมากแล้ว ประกอบกับสุขภาพที่ไม่
แข็งแรงนัก ก็จะให้หลวงพ่อแย้มเป็นผู้จารเสียส่วนมาก ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าเป็นการถ่ายทอดวิชาการ
ปลุกเสกกุมารให้หลวงพ่อแย้มไปในตัวด้วย เนื่องจากการจารยันต์ของหลวงพ่อเต๋ นอกจากหลวงพ่อ
ท่านจะจารยันต์แล้วบางครั้งท่านจะมีการใส่คาถากำกับไว้ให้ด้วย คาถาเสกกุมารของสายวัดสามง่าม
จึงจะปรากฎอยู่บนองค์ของกุมารแต่ละองค์ ด้วยเหตุดังที่กล่าวไปเบื้องต้นนี้ จึงทำให้มีเซียนพระบางคน
สรุป แล้วเรียกกันว่า ‘กุมารทองหลวงพ่อแย้มรุ่นแรก’ ภายหลังจากที่หลวงพ่อเต๋ได้มรณะภาพไปแล้ว
หลวงพ่อแย้มจึงเริ่มทั้งจารและเสกเอง โดยเปลี่ยนจากการจารด้วยดินสอเป็นปากกาแทนเพื่อแยกรุ่น
ให้ชัดเจน กุมารจารดินสอจึงเรียกได้ว่าเป็นกุมารรุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อเต๋ ส่วนที่จารปากกาจึงนับเป็น
กุมารรุ่นแรกของหลวงพ่อแย้ม
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีกุมารพิมพ์เดียวกันนี้ที่สร้างออกมาทีหลังที่จารดินสอเหมือนกัน จึงควรจะต้องสังเกตที่สภาพและอายุของกุมารประกอบด้วย

Facebook Comment

กุมารทองหลวงพ่อแกละ วัดลำลูกบัว รุ่นสอง

กุมารทองหลวงพ่อแกละ วัดลำลูกบัว รุ่นสอง

รายละเอียด

หลวงพ่อแกละ วัดลำลูกบัว ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นหนึ่งในสามศิษย์เอกของหลวงพ่อเต๋
ได้สร้างสร้างกุมารขึ้นมาสองรุ่น คือรุ่นที่หนึ่ง สร้างประมาณปี 2526 และรุ่นที่สอง หรือที่
เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า ‘สังข์ทองเรียกทรัพย์’ ในกุมารรุ่นที่สองนี้ทราบเพียงว่ามีจำนวนสร้าง
ที่น้อยมาก แต่ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนมากนัก เชื่อกันว่ากุมารทองของหลวงพ่อแกละได้รับมวลสาร
บางส่วนมาจากหลวงพ่อเต๋ แล้วนำมาผสมมวลสารของหลวงพ่อแกละเอง พร้อมด้วยตะปู
ตอกโลงศพ

Facebook Comment

กุมารทองหลวงพ่อแกละ วัดลำลูกบัว (พิมพ์มือสั้น)

กุมารทองหลวงพ่อแกละ วัดลำลูกบัว (พิมพ์มือสั้น)

รายละเอียด

กุมารทองหลวงพ่อแกละ วัดลำลูกบัว รุ่นที่หนึ่ง สร้างประมาณปี พ.ศ. 2526 มีสองพิมพ์คือ
พิมพ์มือสั้น และพิมพ์มือยาว โดยพิมพ์มือสั้นเป็นพิมพ์ที่สร้างก่อน กุมารหลวงพ่อแกละรุ่น
หนึ่งนี้จะมีรูปทรงใกล้เคียงกับกุมารเจริญลาภของหลวงพ่อแย้มเพราะคนสร้างคนเดียวกัน
พิมพ์แรกนี้หลวงพ่อแย้มได้ช่วยทำบุญถวายกุมารสมทบไปด้วยอีก 100 องค์ สันนิษฐานว่า
กุมารรุ่นหนึ่งนี้น่าจะมีอยู่ประมาณไม่เกิน 300 องค์ โดยเชื่อกันว่ากุมารทองของหลวงพ่อแกละ
ได้รับมวลสารบางส่วนมาจากหลวงพ่อเต๋ แล้วนำมาผสมมวลสารของหลวงพ่อแกละเอง
พร้อมด้วยตะปูตอกโลงศพ

Facebook Comment