งานเพื่อศาสนาและสังคม

ตลอดช่วงอายุในการบรรพชาของหลวงพ่อเต๋ คงทองนั้น ท่านได้ชื่อว่าเป็นพระนักพัฒนา ตั้งใจมุ่งมั่นส่งเสริมพระพุทธศาสนา และช่วยเหลือสังคม สร้างสาธารณะประโยชน์มากมายให้แก่คนในชุมชนดอนตูมตลอดมา ทั้งการปลูกสร้างวัด โรงเรียน และสถานีอนามัย

ผลงานทางด้านสังคม : การปลูกสร้างสาธารณะประโยชน์

 • ปี พ.ศ. 2480-2507
  ได้ทำการซื้อที่ดินเพื่อขยายบริเวณโรงเรียน ปลูกสร้างบ้านพักครู  สร้างโรงฝึกช่างไม้ซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียว  ปลูกสร้างอาคารโรงเรียนประถมศึกษาของโรงเรียน “คงทองวิทยา” หลังที่ 2  “คอทองอนุสรณ์” หลังที่ 1 และอาคารเรียนของโรงเรียนประชาบาล (หลังเก่า)
 • ปี พ.ศ. 2503-2504
  ปลูกสร้างสถานีอนามัย สร้างอาคารไม้สองชั้นบ้านพักแพทย์-บ้านพักเจ้าหน้าที่  สร้างอาคารไม้ชั้นเดียวเรือนคนไข้ และเรือนผดุงครรภ์
 • ปี พ.ศ. 2505-2508
  ซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับสถานีอนามัย  ซ่อมแซมต่อเติมบ้านพักนายแพทย์ และสร้างตึกศัลยกรรม
 • ปี พ.ศ. 2509-2511
  ปลูกสร้างอาคารเรียนปริยัติธรรมหลังใหม่สองชั้น  สร้างพระอุโบสถจตุรมุข กุฏิ และซ่อมแซมกุฏิที่เสียหาย สร้างหอฉัน-หอสวดมนต์สองชั้น สร้างอาคารไม้ศาลาการเปรียญ และสร้างเสนาสนะที่วัดอรัญญิการาม (วัดสามง่าม)

ผลงานช่วยเหลือสาธารณูปการทั่วไป

 • ปี พ.ศ. 2504 สร้างที่ทำการสถานีตำรวภูธร ตำบลสามง่าม
 • ปี พ.ศ. 2504 สร้างถนนลาดยางความยาวกว่า 9 กิโลเมตร จากถนนมาลัยแมนถึงวัดสามง่าม ชื่อถนน “คงทองอุปถัมภ์”
 • ปี พ.ศ. 2506 ซื้อที่ดินปลูกสร้างกิ่งอำเภอดอนตูม
 • ปี พ.ศ. 2508 สร้างสะพานตอนกรีตข้ามคลองต้นสำโรง
 • ปี พ.ศ. 2508 ซื้อวัสดุสร้างโรงเรียนประชาบาลวัดแหลมมะเกลือ
 • ปี พ.ศ. 2509 ขุดสระเก็บนำ้ และสร้างถนนให้หมู่บ้านดอนกลาง
 • ปี พ.ศ. 2510 ซื้อคุรุภัณฑ์ ให้สถานีตำรวจกิ่งอำเภอดอนตูม
 • ปี พ.ศ. 2511 ร่วมสร้างตึกพักฟื้นพระเถระผู้ชราที่วิทยาลัยการเผยแพร่พระพุทธศาสนา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ชื่อตึก “หลวงต่อเต๋ คงทอง” เพื่อให้เป็นสมบัติพระศาสนา
 • สร้างห้องสมุดประชาชน เพื่อให้เป็นแหล่งเพาะความรู้แก่ประชาชน (ไม่ทราบปีที่แน่ชัด)

ที่มาจากหนังสือชีวประวัติหลวงพ่อเต๋ คงทอง

วัดอรัญญิการาม (วัดสามง่าม) โรงพยาบาลดอนตูม และโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) ณ ปัจจุบัน