ครูบาอาจารย์

luanglungdang

หลวงลุงแดง

ประวัติของหลวงลุงแดงไม่มีบันทึกไว้อย่างละเอียดมากนัก ทราบจากหนังสือชีวประวัติหลวงพ่อเต๋เพียงว่าท่านเป็นลุงแท้ๆของหลวงพ่อเต๋ ซึ่งบวชเป็นพระสงฆ์และพำนักอยู่ที่วัดกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร ตามบันทึกที่ปรากฎในหนังสือ ‘อนุสรณ์เนื่องในงานศพ นายเกษม มุสิกะสินทร วันที่ 22 ธันวาคม 2511’ กล่าวไว้ว่า “หลวงพ่อแดงองค์นี้ได้ชื่อว่าเป็นพระเถระองค์หนึ่งที่เชี่ยวชาญในทางคาถาอาคม ทั้งทางเมตตา มหานิยม และทางอยู่ยงคงกระพันชาตรี ซึ่งสมัยนั้นหลวงพ่อแดงมีชื่อเสียงมาก มีประชาชนเคารพนับถือทั่วไป...” Read More

 

พระครูอุตรการบดี (หลวงพ่อทา โสณุตตโร วัดพะเนียงแตก)

หลวงพ่อทา โสณุตตโร หรือที่มีผู้เรียกขานนามท่านว่า “หลวงพ่อเสือ” บ้าง “หลวงพ่อพะเนียงแตก” บ้าง  มีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2366-2462 ตรงกับช่วงต้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เชื้อสายของท่านไม่ระบุหลักฐานเป็นที่แน่ชัด บ้างก็ว่าบิดามารดาท่านเป็นชาวเวียงจันทร์ ที่มาตั้งถิ่นฐาน ณ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี บ้างก็ว่ามีเชื้อสายรามัญ อยู่ที่บ้านหนองเสือ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  Read More

luangporcham

หลวงพ่อแช่ม อินทโชโต วัดตาก้อง

หลวงพ่อแช่ม อินทโชโต แห่งวัดตาก้อง เป็นพระเถระแห่งเมืองนครปฐมอีกรูปหนึ่งที่มีวิชาอาคมแก่กล้าและมีชื่อเสียงเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา ที่ชื่อเสียงของท่านขจรขจายไปไกล เนื่องจากคุณวิเศษด้านมหาอุตม์ในวัตถุมงคลของท่านได้ช่วยปัดเป่าป้องกันภัยให้กับผู้บูชาเป็นที่ประจักษ์  Read More

Default_User

ครูเขมร แห่งเขาตะลุง

อาจารย์ของหลวงพ่อเต๋ท่านนี้ ไม่มีใครทราบชื่อของท่าน หนังสือที่ออกโดยวัดสามง่ามตั้งแต่ครั้งฉลองอายุครบ 80 พรรษาของหลวงพ่อเต๋ คงทอง ปี พ.ศ. 5513 ก็เรียกขานแทนตัวท่านว่า ‘ครูเขมร แห่งเขาตะลุง’ เพียงเท่านั้น โดยในหนังสือได้กล่าวถึงครูเขมรท่านนี้ดังนี้  Read More