เหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสสมเด็จพระราชชนนี เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์ ปี 2512 (เนื้อรมดำ)

เหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสสมเด็จพระราชชนนี เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์ ปี 2512 (เนื้อรมดำ)

รายละเอียด

เนื่องจากหลวงพ่อเต๋ คงทอง เป็นผู้ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาเป็นอย่างสูง ท่านจึงประสงค์
ที่จะให้ลูกหลานชาวดอนตูมได้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดี จึงเสนอกระทรวงศึกษาธิการให้เปิด
โรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในท้องที่อำเภอดอนตูม โดยหลวงพ่อเต๋ได้มอบที่ดินประมาณ 25 ไร่ เพื่อใช้
สร้างโรงเรียนแห่งนี้ พร้อมทั้งสร้างอาคารเรียนให้อีกด้วย โดยเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่
พ.ศ. 2508 ในช่วงแรกนักเรียนยังต้องไปอาศัยเรียนที่อาคารของโรงเรียนประถมศึกษา คงทองวิทยา
ก่อน ต่อมา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2512 สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี จึงได้เสด็จเป็นองค์
ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เนื่องในโอกาสนี้จึงได้มีการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกขึ้น มีหลายเนื้อ อันได้แก่
เนื้อทองแดง เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง เนื้อนวโลหะ เนื้อเงิน เนื้อทองคำ แต่เนื่อง
จากเหรียญนี้สร้างขึ้นเฉพาะวาระเท่านั้น จึงมีจำนวนสร้างไม่มาก ทำให้เป็นที่นิยมเสาะหากันในหมู่
ผู้ที่นับถือหลวงพ่อเต๋และเคารพในสมเด็จย่า

Facebook Comment

Leave a Reply