พระลีลาทุ่งเศรษฐี พิมพ์ใหญ่ บุทอง คงทองเล็ก

พระลีลาทุ่งเศรษฐี พิมพ์ใหญ่ บุทอง คงทองเล็ก

รายละเอียด

ตามใบแนบที่มากับองค์พระ ที่ออกจากวัดสามง่าม เขียนกำกับไว้ว่า “พระว่านทุ่งเศรษฐี
มีว่านอันศักดิ์สิทธิ์ ที่คัดเลือกเฉพาะ ใช้ติดตัวเป็นเมตตามหานิยมในทางลาภ 108 ชนิด
และเพิ่มว่านเศรษฐีอีก 9 ชนิด รวมว่าน 117 ชนิด”

คาถาบูชา พระลีลาทุ่งเศรษฐี

อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ
เศรษฐี ธะนัง ลาภัง โหตุ อุอา กะสะ

Facebook Comment

Leave a Reply