พระกริ่งสวนเต่า พิมพ์เล็ก ปี 2500

พระกริ่งสวนเต่า พิมพ์เล็ก ปี 2500

รายละเอียด

พระกริ่งสวนเต่า สร้างในปี พ.ศ.2500 โดยหลวงพ่อเต๋ได้จัดพิธีเทหล่อพระที่วัดสามง่าม มี 2 พิมพ์
คือพิมพ์เล็ก สูงประมาณ 1 นิ้ว และพิมพ์ใหญ่ สูงประมาณ 1 นิ้วครึ่ง ด้านหลังบริเวณฐานปรากฎอักษร
“คงทอง พ.ศ. ๒๕oo” ถือเป็นพระหลักของสายหลวงพ่อเต๋ คงทองอีกองค์หนึ่ง
ลักษณะของพระกริ่งสวนเต่า ปี 2500 ของหลวงพ่อเต๋นั้น เป็นพระพุทธประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนบัว
สองชั้น พระหัตถ์ขวาถือสังข์ พระหัตถ์ซ้ายวางบนพระบาทขวา เป็นงานหล่อ เนื้อของพระกริ่งออกแดง
เมื่อสัมผัสเนื้อจะกลับดำหรือเรียกว่า “สัมฤทธิ์เดช” (สัมฤทธิ์ แปลว่า สำเร็จด้วยอิทธิฤทธิ์ สัมฤทธิ์
เชื่อกันว่าเป็นมงคลกันเสนียดจัญไรได้) ส่วนผสมของเนื้อพระกริ่งประกอบด้วยแร่โลหะหลายชนิด ได้แก่
ทองคำ เงิน ทองแดง และโลหะอื่นๆ ได้แก่ชนวนและโลหะเก่าที่หลวงพ่อได้สะสมไว้ ลงอักขระเลขยันต์
ต่างๆ อุดกริ่ง
พระกริ่งสวนเต่านี้มีความศักดิ์สิทธิ์มาก เล่าสืบต่อกันมาว่า หากนำพระกริ่งสวนเต่าไปวาดตัดสายรุ้งจะ
สามารถทำให้สายรุ้งขาดจากกันได้ หลวงพ่อแย้ม เจ้าอาวาสวัดสามง่าม รูปปัจจุบัน เมื่อท่านจะเสกอะไร
ท่านก็จะอาราธนาพระกริ่งสวนเต่ามาใช้ในการทำพิธีด้วยเสมอ


Facebook Comment

Leave a Reply