ผ้ายันต์เขียนมือหลวงพ่อเต๋

ผ้ายันต์เขียนมือหลวงพ่อเต๋

ผ้ายันต์ผืนนี้มีขนาดความยาวประมาณ 1.5 เมตร สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2490
ตามประวัติของผ้ายันต์ผืนนี้ หลวงพ่อเต๋ คงทอง ได้เขียนและเสกให้ไว้แก่
ครอบครัวอัศวานันท์ เพื่อปกป้องคุ้มครองจากพยันตรายต่างๆ
จากข้อมูลเท่าที่พอสืบทราบมาได้ ผ้ายันต์ที่มีลักษณะเดียวกันนี้น่าจะมีอยู่ไม่กี่ผืน
และยันต์หลายตัวที่ปรากฎในผ้ายันต์ผืนนี้หลายตัวได้สาบสูญไปแล้ว

Facebook Comment

Leave a Reply