กุมารทอง พิมพ์จ๋อ (นั่งถือถุงเงิน)

กุมารทอง พิมพ์จ๋อ (นั่งถือถุงเงิน)

รายละเอียด

ข้อมูลเท่าที่พอสืบทราบได้ คือเป็นที่สร้างยุคท้ายๆ ช่วงประมาณ พ.ศ. 2523 โดยมีจำนวนที่สร้างน้อยมาก
และหาเจอได้ยาก ตามประวัติช่วงหลังจากที่หลวงพ่อเต๋มรณภาพไปแล้ว มีการเปิดกุฏิท่านเพื่อทำความสะอาด
แล้วได้พบกุมารพิมพ์นี้หลงเหลืออยู่ในกุฏิประมาณ 10 กว่าองค์

Facebook Comment

Leave a Reply