กุมารทองรุ่นสุดท้าย (รุ่นแรกหลวงพ่อแย้ม) พิมพ์เล็ก

กุมารทองรุ่นสุดท้าย (รุ่นแรกหลวงพ่อแย้ม) พิมพ์เล็ก

รายละเอียด

กุมารรุ่นสุดท้าย ของหลวงพ่อเต๋ หรือที่บางคนเรียกว่า กุมารรุ่นแรกหลวงพ่อแย้ม พิมพ์เล็ก
เนื้อดินเจ็ดป่าช้า ใช้มวลสารเดียวกับกุมารรุ่น 4 ผิวเปลือย ไม่ทาทองไม่อุดผง จากข้อมูลที่
ได้จาก คุณเก่ง กำแพงแสน องค์นี้ถือเป็นองค์ต้นแบบยุคแรก ของรุ่นนี้จึงมีการสร้างออกมา
ไม่เกิน 10 องค์

Facebook Comment

Leave a Reply